Sådan gik det til...

Efter nogen tanker og overvejelser om hvor vidt der var behov for en lokalforening i Vonsbæk sogn blev det dog besluttet at lodde stemningen .

Så den 1. Februar 1984 blev der afholdt stiftende generalforsamling som var blevet annonceret  i det lokale sogneblad ”Vonsbæk- Bladet”
Den ny forening kom til at hede Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk og omegn.


Foreningens formål var bl.a  at samle, bearbejde og udbrede viden om områdets historie i form af Foredrags aftener, Studiekredse, udstillinger m.m.
Der var stor fremmøde og en livlig debat om hvordan man kunne gribe sagen an. Men alle var enige om at det var på tide, at komme i gang med, at indsamle alle de relevante oplysninger om sognet som man kunne, da der ellers var stor fare for, at der gå alt for mange værdifulde arkivalier til grunde. Det var også klart at samlingen skulle have til huse på Vonsbæk skole. Dels var det et centralt sted dels var arkivalierne bedst beskyttet mod ildebrand.


Til bestyrelsen blev valgt

Jens Skau, Ørby som formand  

Arne Detlefsen, Bæk som sekretær  

Axel Bramsen, Fredericia som kasser.

Dertil kom to suppelanter Helga Jensen og Lasse Petersen begge fra Ørby.


Foreningen havde deres første arrangement i Foråret 1985 en udstilling af billeder, gamle postkort, dokumenter, redskaber og meget andet fra Vonsbæk sogn Ved samme lejlighed holdt Axel Bramsen et foredrag om lokale emner i sognet.
Axel Bramsen fik samlet mange arkivalier og billeder ind fra sognet men det meste vedrøre Ørby og Ørbyhage hvor Axel Bramsen er født og opvokset. Det meste af det har det nuværende arkiv overtaget. 
Axel Bramsen blev syg og døde  i december 1987.  Bestyrelsen prøvede at holde foreningen i gang, men opgav omkring 1990.
Ved foreningens opløsning kom alt materialet på private hænder, hvorved at noget af det forsvandt og kom aldrig tilbage.


I 1996/97 begyndte Holger Eskildsen at tag intiativ til at starte en ny arkivforening . Og 27. Oktober 1997 blev den nuværende forening stiftet ved et møde på Vonsbæk skole.
Ind i bestyrelsen blev valgt

Holger Eskildsen, Viggo Hjort, Hans Wildfang, Irene Sørensen, Bjerne Dethlefsen alle bosiddende i Bæk og Carl Riss på Ørbyhage.


Bestyrelsen holdt konstituerende møde kort efter generalforsamlingen.

Posterne blev fordelt sådan at

Holger Eskildsen blev formand  

Carl Riis blev Kasser   

Bjarne Dethlefsen blev sekretær 

Irene Sørensen arkiv leder   

Hans Wildfang og Viggo Hjort  alm.bestyrelsesmedlemer.


Den ny stiftede forening fik samme navn som den gamle forening. 

Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk og Omegn.


Foreningen i dag består af ca. 170 medlemmer.